SJEKKLISTE FOR BEHANDLINGSFORLØPET
lenke til mer informasjon >>>>

Rutiner / lenker EQS Fraser Pasientforløp koder NCMP kode DIPS dokument / lenker
Vurdering av henvisninger   j_(1 - 8) D11A PF (kodes av kontorfaglige)   PPR Vurdering av henvisning
Ikke møtt til første time 43283 j_ikkemøtt     Poliklinisk notat / ikke møtt
Første samtale   j_første D11M (kodes av kontorfaglige) IAAA10 Systematisk intervju PPR Første samtale

- Selvmordsrisikovurdering

8705

j_suicid
j_sikker

  IAAI00 Vurdering av selvmordsrisiko
WPAA15 Kriseplan
Selvmordsrisikovurdering
selvmordsrisikovurdering.no

- Voldsrisikovurdering

28677 j_vold   IAAG00 Vurdering av voldsrisiko Voldsrisikovurdering V-RISK10

- Barn som pårørende

21391     WMFE15 Strukturert kartlegging av barns situasjon Barn som pårørende

- Førerkortvurdering

23199     WMAC00 Kartlegging og vurdering Førerkort-Legeattest
Førerkort-Melding til fylkeslege
Basisutredning   j_basis (D11UV standardisert verktøy) IAAA10 Systematisk intervju
IAAC10 Strukturert kartlegging (MINI)
PPR Utredningsplan (frivillig)
PPR Klinisk beslutning basis utredning
MINI7 veiledning       IAAC10 Strukturert kartlegging ICD-10 online søkeverktøy
Klinisk beslutning     D11C + kode for beslutning
koding i nasjonalt pasientforløp
PPR Klinisk beslutning basis utredning
PPR Klinisk beslutning utvidet utredning
Medvirkning og samvalg     D11UB (1g) Pasient er informert om behandlingsformer Samvalg helsenorge.no
Behandlingsplan med pasient   j_behandling D11UU (1g) IBBA10 Psykoterapi individuell el. annen
behandling
PPR Behandlingsplan
Tilbakemelding til fastlege     D11F (behandlingsplan, og ved større endringer i pasientens tilstand eller behandling) Poliklinisk notat (Edi)
Samhandling/samarbeidsmøte 29089
(HEI)
    WPBA10 uten pasient
WPBA15 med pasient
WPBA20 telefonmøte
Samhandlingsnotat
Behandling   j_pol
j_journal
  IBBA10 Psykoterapi
individuell
Andre vanlige koder
Poliklinisk notat
Journalnotat behandler
Legemiddelgjennomgang       IBCG10 Legemiddelvurdering Medisinnotat
Ole Andreassen: videoforedrag
Evaluering - spesialistmedvirkning   j_evaluering D11E – 6 uker fra klinisk beslutning – deretter hver 12. uke PPR Evalueringspunkt
Feedbackverktøy     D11UF – kodes kun en gang ved avslutning CORE-OM (finnes i Checkware)
Avslutning av pakkeforløp     D11XG gjennomført pakkeforløp
D11XP etter pasientens ønske
D11XM ikke møtt
D11XR videreført i annet foretak
D11XN annet pakkeforløp psykisk helsevern og rus
D11XS overført til avtalespesialist
PPR Avsluttende samtale
Epikrise psykiatri (Edi)
Videre henvisning 26643
27503
  Overføringer mellom helseforetak EQS ID 31146 Henvisning intern
Henvisning ekstern instans (edi)

----