Opplæring i Affektbevissthetsmodellen


Nytt toårig innføringskurs i affektbevissthetsmodellen begynner høsten 2021 på DPS Nedre Romerike.

Kurset ledes av Jon T. Monsen i samarbeid med tidligere kursdeltakere. Les mer

Informasjon om tidligere innføringskurs.

 

Artikkel om affektbevissthetsmodellen:

Monsen og Solbakken (2013): Affektintegrasjon og nivåer av mental representasjon: Fokus for terapeutisk intervensjon i Affektbevissthetsmodellen, Psykologtidsskriftet.