EQS RUTINER RELATERT TIL SELVMORDSFOREBYGGING

og alvorlige hendelser med selvskading og selvmordsforsøk

Dokumenter / drøft når du avviker fra interne rutiner og faglige retningslinjer

 

ID EQS TITTEL PÅ RUTINE
KOMMENTAR
FOREBYGGING
 
ID: 16424 DPS Pol - Manglende oppmøte hos pasienter med forhøyet selvmordsfare
DIPS frase "j_ikke" trykk F8
ID: 8705

DPH - Vurdering av selvmordsrisiko

DIPS frase "j_suicid" trykk F8
ID: 17070

DPS Pol - Oppfølging og tiltak i behandling av pasienter med forhøyet selvmordsrisiko

kriseplan / SSF skjema
ID 17647

DPS døgn - Observasjon og oppfølging av pasient med selvmordsrisiko

kriseplan / SSF skjema / Læringsnotat
ID: 10914 Fysisk sikring / sikkerhetstiltak av selvmord i døgnenhet Læringsnotat
ID: 17830 Forebygging av selvmord i psykisk helsevern (Nasjonal faglig retningslinje) IS-1511 Januar 2008 Helsedirektoratet
ETTER SUICID    
 

Melding om selvmord eller alvorlige selvmordsforsøk
- kun alvorlige forsøk skal meldes
- alle selvmord skal meldes

Unaturlige dødsfall meldes politiet og leder

ID: 10838 Oppfølging av etterlatte etter selvmord (brosjyrer, mm)  
ID: 23599 Veileder om ivaretakelse av etterlatte ved selvmord (Nasjonal faglig retningslinje) IS-1898 November 2011 Helsedirektoratet
ID: 16442 Ivaretakelse av ansatte ved tap eller alvorlig selvskade hos pasient  
 

Registrering av selvmord i Nasjonalt kartleggingssytem

Alle selvmord fra og med 1. januar 2018 skal registreres hvis personen har hatt kontakt med psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling siste år før dødsfallet.

Informasjonsskriv til etterlatte om kartleggingssystemet

 

psykologfaglig rådgiver DPS NR 2020