Nyttig og nødvendig for veileder og veiland

skjemaer finner du på minside.psykologforeningen.no

Kontrakt for veiledning

Psykologforeningens obligatoriske standardkontrakt skal fylles ut, underskrives og sendesinn til spesialistgodkjenning@psykologforeningen.no innen 4 uker etter at veiledningen har startet

Spesialistutdanningen Reglement for spesialistutdanningen i Norsk psykologforening
- Utfyllende bestemmelser Utfyllende bestemmelser for det obligatoriske programmet i spesialiteten i voksenpsykologi
- Målbeskrivelse 2017 Målbeskrivelse av spesialistutdanningen i klinisk voksenpsykologi
- Nye regler fra 2022 Utfyllende bestemmelser for veiledning (ny ordning)
Evidensbasert praksis Prinsipperklæringen om evidensbasert psykologisk praksis
Etiske prinsipper Etiske prinsipper for nordiske psykologer som PDF
God veiledning God veiledning kjennetegnes blant annet av at veiledningen er organisert på en slik måte at det blir forutsigbart for både psykolog og veileder. Dette innebærer blant annet at de formelle rammene for veiledningen er avklart, slik som hyppighet, varighet, regler for avlysning og endring og evaluering. En annen viktig del er forventningsavklaring, som også skal fylles ut i kontrakten.

Tilbakemelding på veiledning: LASS

Leeds skala for veiledningsalliansen (LASS, 2010) fokuserer på tre viktige tema i veiledning: struktur, relasjon og opplevd nytte. LASS kan brukes på slutten av hver veiledningsøkt (eks. siste 5 minutter). Psykolog i veiledning fyller ut skjemaet. Veileder og psykolog går sammen gjennom skåringene og reflekterer over dem.
Veiledningsattest mal Når veilederforholdet er avsluttet, skal veileder utstede en veiledningsattest etter Norsk psykologforenings mal for veiledningsattest innen fire uker etter at veiledningen er avsluttet. Denne attesten inneholder både en formativ og en summativ vurdering av psykologen.

psykologfaglig rådgiver DPS NR 2022