Momenter til poliklinisk / journal notat:

Frasen "j_pol / j_journal" er ikke obligatorisk.

Pasienten møter til avtalt time i poliklinikken (samtale med behandler og primærkontakt)

Aktuelt / Status:
Relevant informasjon om pasientens tilstand, situasjon eller atferd.

Tema / Behandling
Hva jobbes det med i timen?
tema, oppgaver, kartlegging, metode, osv.

Vurdering / Tiltak
Vurder om behandlingen (behandlingsplanen) fungerer tilfredsstillende.
Videre tiltak i tråd med behandlingsplan, eller
andre relevante tiltak.

Dokumenter ved avvik fra nasjonale veiledere.

Neste time: (neste timeavtale)